Våland Kolonihage
Våland kolonihage

Interessert i parsell?

  • Det er 127 parseller i Våland Kolonihage.
  • For å kunne kjøpe parsell, må en være bosatt i Stavanger Kommune og melde inn seg som medlem. Det koster 250 kr/år. 
  • Ved innmelding som medlem vil du stå på en venteliste til parsell i hagen.
  • Hvis du ønsker å stå på ventelisten, send inn innmeldingsskjema nedenfor til Styret@vaaland-kolonihage.no. Når betaling på 250 kr/år er registrert før vi opp deg på ventelisten.