Våland Kolonihage
våland kolonihage

Medlemsinfo

 • Våland Kolonihage er en økologisk dyrknings hage. Det vil si – vi bruker IKKE kunstig fremstilt gjødsel, og vi bruker IKKE gift midler for å bekjempe udyr eller ugress.​

 • Alt som skal bygges, bygges om, forandres på, eller rives skal det søkes tillatelse fra styret.​ Følg byggeforskriftene (se under). Nå kreves det også byggesøknad til Stavanger kommune, men du skal først søke styret. 

 • Styret har styremøter en gang i måneden, fortrinnsvis 1. tirsdag i måneden. (ikke juli).​

 • Vannet til parseller er tilkoplet fra ca. 1. april til ca. 1. november. Dette kommer an på om det er frost i bakken. Merk: når vimpelen i flaggstangen er oppe, er vannet koblet til. Når vimpelen er tatt ned, er vannet stengt av.​

 • Brennplassen er åpen for å kaste greiner i tidsrommet 1. november til 1. mai. Merk: KUN greiner fra frukttrær og andre trær for kompostkvern - IKKE roser, solbær, hekk og annet hageavfall i plastsekker​

 • Stavanger Kommune/tilsynskomiteen utfører en tilsynsrunde i hagen om sommeren.​

 • I sommerhalvåret utfører representanter fra styret, og en representant fra kolonihagen, tilsynsrunder i hagen, hvor hver parsell blir vurdert. Dette skjer i forkant av styremøtene. De parseller som får anmerkning som ustelt/lite i aktivt bruk blir tilskrevet. Stavanger Kommune ønsker å bli informert om parseller som får positive og negative anmerkninger gjennom sesongen.​

 • Toalettene i Hagehuset er åpne hele året.​

 • På låven (øverste etasje) står en frakttralle som kan lånes til frakt av større/tunge ting. ​

 • Det er IKKE tillat å kjøre bil inne på Kolonihagens område.​

 • Det kan søkes styret om dispensasjon for frakting av materiell i hagen med lite kjøretøy – styret oppfordrer alle parselleier til å frakte materiell uten hjelp av motorisert kjøretøy! ​

 • Hagehuset kan leies av kolonister og andre til private arrangement – ta kontakt med utleie@vaaland-kolonihage.no ​

 • En kan få kjøpt jord og gjødsel i kolonihagen – se monter for kontaktperson eller kontakte medlemmer i styret.​ I dyrkingssesongen setter vi en salgstralle like innenfor porten i helgene. Der kan du kjøpe og betale med Vipps.

 • Viktig informasjon gis på e-post og ved oppslag i monter.​

 • For uformell kommunikasjon, kan kolonister bruke Facebook gruppen ″Litt av hvert om Våland kolonihage″.​

 • Kurs, foredrag & annet, finner dere i vårt Årshjul (se monter). ​

 • På høsten har vi premiering av dyrknings konkurranser og høstmarked. ​

 • På Miljøsøndag (som arrangeres årlig av Stavanger Kommune) er det utdeling av diplom for den mest Velstelte Kolonihagen i Stavanger.​

 • Søndager og helligdager er det ikke lov å jobbe med motorisert utstyr​.

 • Hvis det er noe dere lurer på, ta kontakt med medlemmer i styret (oppslag i monter) eller spør andre kolonister.​


Som kolonist plikter du å:​

 • Holde parsellen i orden.​

 • Fjerne nedfallsfrukt (det er rottemat).​

 • Utføre pliktarbeid i hage (delta i vårrydding, jobbe 4 timer/to lørdager i sesong samt ha kafévakt annethvert år. (Informasjon sendes pr e-post i begynnelsen av nytt år).​

 • Rydde bort hekkeavfall etter at hekkene er klippet (tidlig sommer & sen høst). Hekkavfall sørger parselleier å få fjernet. Hekkeavfall skal IKKE legges på brennplass.​

 • Holde hekk og halve stien utenfor parsellen fri for ugress.​

 • Sykle i gangfart.​

 • Holde trær på maks 3,5 meter.​

 • Fjerne eget hageavfall – enten i kompost på parsellen eller tas med hjem. ​

 • Betale utsendt hageleie 1 gang i året.​

 • Gi beskjed til styret om endring av e-post, adresse, telefon.​