Våland Kolonihage
Våland Kolonihage

Ledig Parsell

Ledige parseller publiseres her.
Du kan avtale visning av parsell ved å sende en e-post til Styret@vaaland-kolonihage.no
Parsell nr. 91 og 132 er til salgs. Frist forkjøpsrett for parselleiere 18. september 2023.

Les mer om hva du må gjøre dersom du er interessert i parsell .