Våland Kolonihage
Våland kolonihage

Styret, 2020

 • Leder

  Erika Gustavsson, parsell 49, tel 47 35 94 67, e-post: styret@vaaland-kolonihage.no

 • Nestleder

  Hans Woldmo, parsell 21, tel 95 17 77 58, e-post: styret@vaaland-kolonihage.no; Hans@rogdrift.no

 • Sekretær

  Hilde Farrag, parsell 5, tel 93 48 84 64, e-post: styret@vaaland-kolonihage.no  

 • Kasserer

  Jan Erling Gjøse, parsell 88, tel 91 19 25 95, e-post: regnskap@vaaland-kolonihage.no  

 • Styremedlem, kursansvarlig

  Wenche Norgaard, parsell 112, tel 91 58 53 39, e-post: styret@vaaland-kolonihage.no

  _______________________________________________________

 • Utleie ansvarlig, Hagehuset

  Åse Strædet, parsell 115, e-post: utleie@vaaland-kolonihage.no 

 • Salg av produkter (gjødsel, jord... )

  Jan Erling Gjøse, parsell 88, tel 91 19 25 95, e-post: regnskap@vaaland-kolonihage.no (eller kontakt annen person i Styret)

 • Tilretteleggere, Kafévakter

  Kirsten Storøy, parsell 127, tel 92 24 82 56 og Guro Flokketvedt, parsell 137, tel 99 43 99 34

 • Valgkomité 2020

  Wenche Austbø, parsell 83, tel 48 13 71 28 

  Olaug Alvik, parsell 50, tel 45 20 21 40

  Ruth Hilde Østebø Nakhleh, parsell 137, tel 99 63 69 36